Atatürk Çalışma Arkadaşları

ATATÜRK’ÜN ÇALIŞMA ARKADAŞLARI

MEHMET CONKER

MUZAFFER KILIÇ

REFET BELE

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI NURİ MEHMET CONKER ( 1882-1937)

 

Atatürk Çalışma Arkadaşları

Mehmet Conker

1882 yılında Selanik’de doğdu. 1902’de Harbiye’yi, 1905’de Harp Akademisi’ni bitirdi.

Atatürk’ün çocukluk ve silah arkadaşıdır.

Conker Selanik’te 3. Ordu’da, Hareket Ordusu’nda, Arnavutluk Harekatında, Afrika’da Trablusgarp ve Bingazi muharebelerinde, Anafartalar’da ve Conkbayırı muharebelerinde, doğuda Muş Cephesinde bulundu.

İleri saflarda yer aldığı Bolayır ve Conkbayırı muharebelerinde yaralandı.

Nuri Conker, 1920 Haziranında Ankara’ya gelerek Kurtuluş Savaşı’na katıldı.

Kendisine önce TBMM tarafından basın ve istihbarat müdürlüğü görevi, bir süre sonra da Ankara bölge komutanlığı verildi.

Kısa bir süre de Ankara valiliği yaptı.

1921 Mart ayı için de bazı satın alma işleri için Almanya’ya gönderildi; Eylül 1920, Mart 1921 tarihlerinde 41. Tümen komutanlığı ve aynı zaman da Adana Valiliği görevini yürüttü.

1921 yılında kendi isteğiyle emekli olan Conker, 1925-1927 yılları arasında Kütahya Milletvekilliği, 1932-35 yılları arasında da Gaziantep milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekilliği yaptı.

Conker’in “Zabit ve Komutan” adlı bir eseri vardır. 1937 yılında Ankara’da öldü.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI MUZAFFER KILIÇ (1897 – 1959)

 

Atatürk Çalışma Arkadaşları

Muzaffer Kılıç Sol Başta

Mustafa Kemal’in yaveri. 1897’de İstanbul’da doğdu.

Harp Okulu’nu, topçu teğmeni olarak bitirdi.

Galiçya Cephesi’nden sonra Filistin’de 7. Ordu Müfettişliği yaverliği yaptı ve bu sırada 7. Ordu’yu komuta eden Mustafa Kemal’in karargahına geçti.

Kumandanın emir subayı oldu. Bu beraberlik 1930 yılına kadar sürdü.

Erzurum ve Sivas kongrelerinde, Heyeti Temsiliye çalışmalarında Mustafa Kemal’in sivil karargahında kaldı.

Ankara’ya geldikten sonra görevini sürdürdü.

Muzaffer Kılıç, Cumhuriyet’in ilanından sonra, baştan beri Mustafa Kemal’in yanındaki diğer subaylarla birlikte, terfi etti ve yüzbaşı oldu.

Çankaya Köşkü’ndeki görevini aksatmadan, Ankara Hukuk Mektebi’ne girdi ve 1928’de mezun oldu.

Kısa bir süre sonra da iş hayatına atıldı.

Ticaretle uğraştı. Bir nebati yağ fabrikası kurdu.

Bu arada İstanbul Şehir Meclisi üyeliğine seçildi ve uzun yıllar burada kaldı. Aynı zamanda Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin yöneticiliğini üstlendi.

1939’da bir dönem Giresun milletvekilliği yaptı.

1959’da özel işlerini izlemek için Ankara’ya giden Muzaffer Kılıç Kızılay’da, sokakta geçirdiği bir kalp krizi sonunda öldü.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI REFET BELE (1881-1963)

refet-bele

Refet Bele

Refet Bele 1881 yılında İstanbul’da doğdu. 1899 yılında Harp Okulu’nu, 1912’de Harp Akademisi’ni bitirdi.

Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’nde İkinci Gazze Muharebesi’nde başarı sağladı.

Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’ndaki görevi, Mustafa Kemal ile birlikte Samsun’a çıkışıyla başladı.

Refet Bey, merkezi Sivas’ta bulunan ve Mustafa Kemal’in müfettiş olarak görevlendirildiği 3. Ordu’ya bağlı, 3. Kolordu komutanlığına atandı.

Erzurum Kongresi’ne ve Samsun delegesi olarak Sivas Kongresi’ne katıldı.

Aydın ve çevresinde ayaklanmalar başlayınca burada görevlendirildi.

Daha sonra Çerkez Ethem Ayaklanması’nı bastırdı.

Bu arada generalliğe yükseltilerek Dahiliye vekilliğine ve Batı Cephesi komutanlığına atandı.

1922’de Doğu Trakya’yı geri almakla görevlendirildi.

Cumhuriyet’ in ilânından sonra Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na girdi.

1926 yılında milletvekilliğinden ve askerlikten ayrılan Refet Bele, 1935-1939 ve 1946-1950 tarihlerinde İstanbul milletvekili seçildi.