ATATÜRK Anılar : Yugoslavya Kralı

ATATÜRK Anılar : Yugoslavya Kralı

Atatürk yurdumuzu ziyaret etmekte olan Yugoslav kralı Aleksandr ile İstanbul’da Dolmabahçe sarayında konuşurken, konuk kral, Ekselans dedi biz Türkleri çok severiz.

O kadar çok ki, vaktiyle birinci cihan harbinin sonunda Lloyd George Batı Anadoluyu Yunanistan’a teklif etmeden önce bize teklif etmişti.

Fakat biz Yugoslavlar Türkleri çok sevdiğimiz için George’ un bu önerisini kabul edip Anadolu seferine çıkmadık.

Atatürk kral’ın bu sözlerine şu cevabı verdi:

Haşmetmeap, evvela bize karşı olan sevginize teşekkür ederiz.

Sonra, büyük geçmiş olsun…

Seyit Kemal Karaalioğlu

ANILARI KENDİNE GÜVENME

Çanakkale’de, Arıburnu’nda harp ederken, Liman von Sanders Paşa, vaziyetteki zorluğu görerek, bir Alman miralayı göndermişti.

Miralay geldi.

Kaymakam Mustafa Kemal Bey’den kumandayı almak istedi.

Mustafa Kemal Bey kumandayı bırakamayacağını söyledi.

O vakit bu büyük hadise olmuştu.

Alman miralayı, Liman von Sanders Paşa’ya şikâyet etmişti.

Liman Paşa meseleyi halledebilmek için daha büyük rütbede olan Kolordu Kumandanı Eşref Paşa’yı göndermişti.

Fakat bu defa Mustafa Kemal Bey şöyle dedi:

– Ben bir şart ile kumandayı bırakabilirim.

Miralay cenaplarının kumandayı aldıkları vakit ne yapacaklarını öğrenmeliyim.

Alman miralayı vaziyeti tetkik etmiş:

– Ben ricat emrini veririm, demiştir. Mustafa Kemal Bey ise:

– İşte ben bunu bildiğim için kumandayı bırakamıyorum.

Ben bu vaziyette taarruz ederim. Arkada nihayet bir, iki kilometrelik birmesafe vardır.

Böyle bir vaziyette ricat etmek, mahvolmak, denize dökülmek demektir.

Binaenaleyh taarruzdan başka yapacak bir şey yoktur, cevabını vermiştir.

Bunun üzerine Esat Paşa, Mustafa Kemal’in omzunu okşayarak:

– Allah muvaffakiyet versin, demekle yetinmiş ve karargâhına dönmüştür.

Mustafa Kemal Bey taarruz kararını tatbik etmiş, o günün gecesi içinde tehlikeli vaziyet değişmiş, ardından muvaffakiyet başlamıştır.

Bu neticeyi gören Alman Miralayı askeri bir tavır ile selam vererek Kaymakam Mustafa Kemal Bey’e yaklaşmış:

– Ben bir miralayım.

Rütbece sizden büyüğüm. Fakat sizin emriniz altında çalışmayı kendime şeref bilirim.

Bunu Liman von Sanders Paşa’ya da böylece bildirdim! demiştir.

Asım Us

Selçuk Softa

Atatürk DEvrimcilik İlkeleri

Atatürk Cumhuriyetçilik İlkeleri

    1. Bill Nisan 13, 2017

    Yorum Yap